Salar.be Spitsuur Spitsuur Academy Maart ’22

Spitsuur Academy

Onder de vlag van Spitsuur Academy organiseren we events die verder gaan dan louter expertise op vlak van loonverwerking en juridische vraagstukken op vlak van personeelsbeleid. Deze events zijn kleinschaliger dan de gekende Spitsuur HR en Spitsuur TAX events.

Masterclass in samenwerking met ContextMakers

Een manager is geen leider, maar een contextmaker

 

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in maart één MasterClass te organiseren, maar omwille van het succes, beslisten we om dit in juni nog eens te herhalen.

Met telkens een groep van 15 deelnemers, namen Inge Mink en Saskia Lips hen mee in hun visie op mens, gedrag en samenwerking.

Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om mensen te laten samenwerken?
Waarom speelt de context hier zo’n cruciale rol bij?
En welke taak heeft de manager om een context te scheppen die leidt tot samenwerking?

Tijdens deze interactieve MasterClass ervaarden de deelnemers zelf direct waar zij het over hadden.

 

Wie is ContextMakers

Inge Mink

Co-Founder Inge Mink is organisatiepsychologe en adviseur rondom cultuurvraagstukken voor bedrijven. Inge heeft specifieke expertise in het duiden en beïnvloeden van menselijk sociaal (groeps)gedrag. Haar credo is: ‘Mensen zijn hoogontwikkelde sociale wezens. Als bepaald gedrag tussen mensen veel voorkomt, dan heeft het in de aanwezige context altijd een belangrijke functie. Ook als we dit gedrag als een probleem ervaren.’

Saskia Lips

Co-Founder Saskia Lips is al ruim 20 jaar organisatieadviseur. Zij heeft specifieke expertise in de inrichting van een organisatie-context die leidt tot betrokken medewerkers. Haar motto is: ‘Als je selectieprocedure goed is, start iedere medewerker vanaf dag 1 gemotiveerd. Samenwerkings- en gedragsuitdagingen zijn dan ook grotendeels het gevolg van de gecreëerde context waarin medewerkers werken.’

 

Voor meer details kijk even op hun website contextmakers.nl