Apotheken en tarificatiediensten

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 werd op sectorniveau een nieuwe
jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse werknemer heeft recht op een
jaarlijkse bruto premie van € 250,00. De helft van deze premie wordt toegekend
op 1 juli, de andere helft op 31 december. Voor deeltijdse werknemers of
werknemers die niet de gehele referteperiode hebben gewerkt, wordt dit bedrag
pro rata aangepast.

Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor studenten hebben geen recht op deze premie. De werkgever kan deze bruto
premie via een bedrijfsakkoord omzetten naar een nieuw evenwaardig voordeel.
Behoudens tegenbericht voor 10.06.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling
mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.