Home Kenniscentrum Sector info Horeca PC 302.00 – Eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid

Horeca

PC 302.00 – Eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid

Voor de financiering van de eindejaarspremie in PC 302.00 betalen werkgevers maandelijks een voorschot aan het horecafonds. Dit voorschot bedraagt 12% van het bruto loon (bij arbeiders aan 108%). De dagen van tijdelijke werkloosheid (ook ten gevolge van Corona-overmacht) worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, maar hiervoor zal geen voorschot berekend worden aangezien daar geen bruto loon tegenover staat. Het verschil tussen de voorschotten en de effectieve eindejaarspremie zal de werkgever alsnog dienen te betalen en zal door het fonds aan de werkgever gefactureerd worden.

Indien na ontvangst van de aangifte van de voorschotten blijkt dat dit onvoldoende is voor de betaling van de eindejaarspremies aan de rechthebbende werknemers, ontvangt de werkgever (in januari 2021) een overschrijving vanuit het fonds met daarop het nog verschuldigde bedrag. Pas na ontvangst van het nog verschuldigde bedrag zal het Fonds de eindejaarspremies aan de werknemers uitbetalen. Voor bijkomende informatie hieromtrent kan werkgever steeds contact opnemen met het horecafonds (fonds@horeca.be).