Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

PC 226.00 – Wijziging functieclassificatie

Met ingang van 06.09.2010 werden nieuwe functieclassificaties ingevoerd voor de bedienden die ressorteren onder PC 226.00. Deze functieclassificatie dient verplicht op de loonbrieven vermeld te worden.

Gelieve in die zin de correcte klasse te bevestigen a.h.v. de functieclassificatie die u kan terugvinden via volgende link: http://www.werk.belgie.be/CAO/226/226-2010-006531.pdf.

Gerelateerde artikelen